Jeg starter nyt firma

  • by

“Indie Vid”. Det er navnet på det nye firma jeg netop har startet sammen med Michael Christiansen for at hjælpe medlems-organisationer med at tackle kommunikationen med medlemmerne i en digital tidsalder. Dvs. med spørgsmål som: Hvordan organiserer du en blad-redaktion? Hvilken rolle skal dit site spille? Hvordan udnyttes de sociale medier og nyhedsbreve? Hvilken rolle kan du spille i et fragmenteret mediebillede – og hvordan kommer du overhovedet til orde?

Masser af konferencer og viden
Opstarten af Indie Vid kommer efter at Michael og jeg i oktober sammen afholdt konferencen “Fremtidens medlemsblad” om præcis disse emner – og det gik så godt at vi besluttede at gøre med ved området. Næste “Fremtidens medlemsblads”-konference er allerede ved at blive planlagt. Det er den 27. februar det går løs på Nationalmuseet. Udover konferencer gør vi det i alt fra strategisk sparring over kompetenceudvikling i organisationer til konceptualisering af nye kommunikations-løsninger.

Her bor vi
Fysisk har vi adresse inde  på Vester Voldgade. På nettet kan du finde os på www.indievid.dk – og så snart vi kommer i omdrejninger – også på Facebook, Twitter og LinkedIn. (I Facebook-gruppen Fremtidens Medlemsblad er der dog allerede mange fine diskussioner og indspark. Bank på og kom med ind).

Navnet Indie Vid
Du undrer dig måske over navnet Indie Vid. Her er vores egne tanker:

Indie = 1. kort for “individuel”/personlig
Indie Vid er Michael og Jon. Det er vores personer og vores drive der bærer forretningen. Når du køber Indie Vid køber du ikke en standardløsning. Du køber Michael og Jons fingeraftryk.

Indie = 2. kort for “Independent”/uafhængig
På den funky måde: kendt fra Indie produktionsselskaber (musik og film); de små alternative og kreative; ikke Hollywoods masseproduktion. Det er også det vi vil være: dem der har fingeren på pulsen og kan rykke hurtigt, ikke tunge og etablerede. Vi skal være Indie / Independent hvis det skal lykkes at hjælpe medlemsorganisationerne til at bliver verdensmester i digital kommunikation – vi må aldrig gifte os med bestemte teknologier.

Vid = 1. kort for “Viden”/ekspertice
Viden er et nøgleord. Vi er et videnshus, der samler og spreder viden. En tænketank. En silo med fakta-baserede guldkorn.

Vid = 2. Stor, bred, højt til loftet, vide rammer (også som i udvide sig)
Lige som med det uafhængige i Indie-produktioner har vi Vid. Vi er ikke begrænset af “sådan plejer vi at gøre” og af “uh det ved vi ikke noget om”. Vi ser verden som en helhed og tænker og taler ud af boksen med blikket rettet mod hele verden og alle dele af kundernes liv der kan være relevante.

Indie Vid = sjov form af “individ”
Alle der kommunikerer med andre, kommunikerer i sidste ende med enkeltpersoner, der skal forstå, forholde sig, og reagere på budskabet. Målgruppen er kun sjov, hvis du forstår individerne i den. Hvilket kun er understreget af, at verden har bevæget sig fra masse-kommunikation til mikro-kommunikation. Individ er nøgle ord.

Men ikke i modsætning til fællesskab. Indie Vids kernekunder vil være fællesskabsorganisationer, foreninger af forskellige art. Det vi kan gøre for dem er, at få deres øjne op for, hvordan deres fællesskab kun kan blive stærkere, hvis de taler til og behandler deres medlemmer som enkeltpersoner. Gør det og fællesskabet vil blomstre.