LInkedIn stormer frem

  • by

LinkedIn er – i al ubemærkethed, ihvertfald for mig – vokset kraftigt det sidste år. Faktisk var der 30 procent flere voksne danskere der brugte LinkedIn i oktober ’10 sammenholdt med samme måned sidste år. Og for at det ikke skal være løgn steg den gennemsnintlige brugers tidsforbrug med 50 procent i samme periode. Det viser tal gemt i GemiusAudience.

Nu 350.000 aktive brugere
I absolutte tal er LinkedIn i perioden gået frem fra 270.000 til 350.000 aktive brugere, og en vækst i gennemsnitligt tidsforbrug fra 20 minutter og 46 sekunder til 30 minutter og 36 sekunder.

Stadig dværg i forhold til Facebook – men en fagligt fokuseret dværg
LinkedIn er stadig langt bagud for Facebook hvis 2.628.000 voksne danske brugere hver lægger 8 timer, 40 minutter og 58 sekunder på en måned. Men LinkedIn er til gengæld så meget mere fokuseret. Du kan være ret sikker på at LinkedIn-tiden bruges fagligt – og på at langt det meste af Facebook-tiden bruges på en langt mere generel social netværksaktivitet.

Vækst skyldes Facebook-opdragelse – og -træthed, tror jeg
Hvad er der sket? To ting tror jeg: for det første en generel Facebook-effekt. Facebook har lært os alle at bruge sociale netværk. Og givet en sult efter mere fagligt indhold også.

Ikke at Facebook har tabt brugere i perioden. Det har de ikke, de er vokset fra 2448.432 – altså med ca. 80.000 brugere. Til gengæld har den gennemsnintlige bruger tabt 35 minutter om måneden: fra 9:15 til 8:40. Er det dem LinkedIn har ædt de 10 minutter af?

…og LinkedIn Groups
For det andet er LinkedIn gradvist blevet mere og mere Facebookagtig i sine funktioner. Her springer særligt LinkedIn Groups i øjnene. De blev først lanceret for lidt over to år siden. Men i løbet af perioden fra okt. ’09 til ’10 er de blevet opgraderet i hvertfald to gange (læs her og her). Og helt personligt har jeg oplevet en kraftig vækst i min LinkedIn gruppe brug siden sommeren 2009.

Lidt kuriøst har jeg også oplevet flere reaktioner på mine tweets fra folk jeg kender som har set dem – ikke på Twitter, men på LinkedIn, hvor de automatisk fødes over som status-updates. Også et tegn på at LinkedIn faktisk bruges.