Sådan frelser 10.000 vælgere og 179 politikere verden fra Russell B’s skrækscenarie

  • Jon Lund 

Miljøkatastrofer og voksende ulighed løses ikke med mindre, men med mere demokrati. 10.000 aktive vælgere, 179 ide-rige politikere og et styk virtuelt andetkammer kan måske gøre tricket. Læs hvordan.

Det politiske system er i krise. Det kan kun producere miljøkatastrofer og evigt eskalerende ulighed, det lukker sig om sig selv og danner en elite på katastrofekurs. Sagde den britiske komiker, skuespiller, forfatter og samfundsdebattør Russell Brand forleden i nedenstående interview med BBC. Det er ikke politikerne, men det politiske system i sig selv, der er problemet. Noget nyt er på vej!

Jeg er ikke sikker på Brand har ret i problemets omfang, men lidt er der om snakken, tror jeg. Til gengæld ved jeg, i modsætning til ham, hvad svaret i givet fald kan være. Det er mere demokrati, ikke mindre. Men på nye flasker. Lad mig præsentere: Det virtuelle andetkammer.


Ooops - her skulle have været en video!
Hvis du vil se den, skal du slå "statistikker, markedsføring" cookies til.
Youtube og de andre vil nemlig have en cookie for spille.


Opskriften er simpel: Tag 10.000 tilfældigt udvalgte borgere, køb dem fri for arbejde et halvt år, og giv dem magten til at bestemme, hvilke love der skal vedtages og hvilke der skal forkastes. Folketinget (førstekammeret) vælges som i dag, men de 179 medlemmers opgave er nu kun at udarbejde og argumentere for de rigtige løsninger. Rævekager og indforståethed forsvinder som dug for solen. Kun hvis du kan tale for din sag og virke bredt overbevisende har du en chance.

De 10.000 borgere har til gengæld pludselig fået demokratiets gave lige lukt i skødet. Og ansvaret med. I dette ene halve år af deres liv, skal de tage stilling til vores fælles samfunds store udfordringer. De får al støtte de kan bede om. For det er dem der har magten. Men de vil også mærke presset fra deres omverden, og behovet for at tage de rigtige beslutninger. Og resten af samfundet – alle vil kende en, to, ja mange af dem, der på et hvert givent tidspunkt er blandt de 10.000 (for det skifter hver halve år) vil følge dem tæt. Især hvor det betyder noget for dem. Fjernheden, distancen til magten opløser sig selv i dette mix af direkte og indirekte demokrati.

Det virtuelle andetkammer giver magten – og ressourcerne til at udøve den! – tilbage de borgere, der ikke længere er fanget i klassetilhørsforhold og anakronistisk fastfrosne samfundsstrukturer og deraf lineært udledte interesser og holdninger. Det opløser den kunstige repræsentation, som partierne, der netop institutionaliserer tankesæt, der forlængst er forvitret, stadigt opretholder (selvom flere har svare problemer: se bare på de konservatives krampetrækninger og socialdemokraternes åbenlyse identitetsproblemer). Det er direkte demokrati i en version, der faktisk kan virke.

Men det virtuelle andetkammer er også det repræsentative demokratis store chance. Direkte og repræsentativt demokrati ses ellers ofte som modsætniger. Men det er en stor misforståelse. Begge dele er påkrævet. Og hele førstekammer-/andetkammer-konstruktionen er netop en hyldest til det frirum, hvor argumenterne kan mødes og brydes. En plads, hvor de få stemmer gives plads til at formulere væsentlige ideer uden at drukne i kakafonien af millioner af forskellige stemmer. En hyldest til den repræsentative proces.

Der er selvsagt ingen som helst garantier for, at det virtuelle andetkammer vil tilvejebringe mere bæredygtige miljøløsninger, mindre ulighed eller sundere og mere langsigtede beslutninger i det hele taget. Men det garanterer, at det, hvis det ikke sker, er fordi folket, demos, rent faktisk ikke vil det. Og fjerner dermed om ikke andet Russell B’s argumenter for ikke at stemme.

Hele denne virtuelle andetkammer-ide stammer fra mit nu meget gamle statskundskabs-speciale. Der er helt klart alle mulige hjørner, der skal pudses af. Men der er en grundsubstans i den, jeg stadig synes er fuld af musik. I forhold til Brands bandbule er spørgsmålet måske mere, om det er det danske demokrati, der har spillet fallit. Eller mere det engelske og amerikanske. Hvilket ikke gør konstruktionen en millimeter dårlige. Faktisk viser det blot dens eksportpotentiale. Ideen er hermed givet op.

1 tanke om “Sådan frelser 10.000 vælgere og 179 politikere verden fra Russell B’s skrækscenarie”

  1. Pingback: Jon Lund » Blog Archive » Sådan flyttede Twitter min regionsvalgs-stemme

Der er lukket for kommentarer.