Danske magasin-huses førende onlineudgivelser 2008-10

Illustration til blogposten Aller slår Bonnier af pinden

Reach (antal brugere), loyalitet (antal besøg/hundrede bruger) og stickiness (antal sidevisninger/hundrede besøg), juli 2008-2010. Omfatter de 3 største magasin-hjemmesider fra hhv. Aller-, Benjamin-, Bonnier- og Egmont. Kilde: bearbejdede data fra FDIM/Gemius Audience.
Læsevejleding: Jo højere oppe, des større reach, jo længere ude, des større loyalitet og jo større og jo mere rød cirklerne er, des større stickiness.
Hold mus over cirkler og få vist navn og tilhørende værdier. Klik på startknap og grafen afspiller hele perioden.

Kommentarer? Læg dem på Aller slår Bonnier af pinden